top of page

"Süre; geleceği kemiren ve ilerledikçe büyüyen geçmişin daimi bir ilerlemesidir."


Henri Bergson'un yarattığı zaman kavramı parçalanamaz ve ölçülemez.
Ona göre zamanı tam olarak kavrayabilmek için bilinç durumlarımızın ardışık akışını, sürekliliğini ve ilerleyişini bilmemiz gerekir.
I Wish I Can Melt'te; farklı çekim tekniklerini keşfederek, hem tanığı hem de parçası olduğumuz anların ve bu anların bilincimizdeki akışkanlığı üzerinde durmaya çalışıyorum.

bottom of page