top of page

"Hiçlikle arasındaki göbek bağı kesilince insan; alıştığını arar, ararken saçılır ve aşınır.

 

Oysa ilk hareket, durmaktır. Sonra sonsuzluk gelir.

 

Ve tekrar karşımıza çıkar Kaos.

Hiçlik büyür, derinleşir.

Sonsuzluk, bu dairesel hareketten ibarettir."

Yunan Mitolojisinde, yaşamın annesi olarak da bilinen Gaia, tüm yaratılış sürecinde önemli bir rol oynar.
Üç yıl önce, farklı bir konuda araştırma yaparken tesadüfen Gaia'ya rastladım. Onunla tanıştığım andan
itibaren bu mitolojik karakter ve onu çevreleyen tüm anlatı, düşünce dünyamda derin izler bıraktı.


Bu projede, Gaia'nın dünyayı yaratış sürecindeki aşamalar üzerinde durmaya, insan varoluşunun dairesel
doğası ile benzerlikleri ve paralelliği keşfetmeye çalıştım.


Gaia'da, Kaos ve Chaos görselleri yapay zeka ile yapılmış, geri kalan görseller fotoğraflanıp Adobe Photoshop üzerinden manipüle edilmiştir.

bottom of page