top of page

Başkalaşım ve Öze Dönüş.
Kayaç döngüsü, kayaçların oluştukları günden bu yana devam eden ve farklı tür kayaçların doğal yollarla birbirine dönüştüğü bir döngüdür. Bu dönüşüm, magmayla başlayıp, yine aynı fazda noktalanır.
Başkalaşım kayaçları, döngünün magmadan önceki son durağıdır.

bottom of page